Kiến trúc xanh đang ngày càng được thịnh hành và coi trọng. Vậy khu đô thị kiến trúc thiết kế xanh cần đạt tiêu chuẩn cụ thể nào?

Khu đô thị kiên trúc xanh cần có địa điểm xây dựng bền vững

Đô thi kiến trúc được thiết kế xanh phải có địa điểm xây dựng bền vững. Địa điểm này cần phải được khai thác cũng như tận dụng tối đa những điều kiện sẵn có để dựng các công trình. Đặc biệt, khi xây dựng sẽ không làm hủy hoại và biến đổi môi trường sinh thái tự nhiên. Mặt khác, nhà đầu tư còn phải phục hồi cũng như bảo tồn môi trường sinh thái đa dạng trong tự nhiên. Số lượng cây xanh cũng được đảm bảo. Khu đô thị có địa điểm xây dựng bền vững cũng phải đảm bảo khai thác đất đai hiệu quả, điều kiện giao thông hiện đại.

Khu đô thị kiến trúc xanh cần xây dựng không gian xanh

Đô thị xanh cần phải đảm bảo có nhiều không gian xanh. Chất lượng môi trường sống luôn xanh. Trong khu đô thị, chất thải; ô nhiễm và suy thoái môi trường được giảm thiểu tối đa. Chất lượng môi trường trong và bên ngoài căn hộ cũng cần được kiểm soát tốt nhất. Hệ thống thông gió, ánh sáng tự nhiên đều mang tới một không gian sống tự nhiên lí tưởng.

Khu đô thị kiến trúc xanh cần sử dụng hiệu quả nước

Tiết kiệm nước trong sản xuất, sinh hoạt và trồng trọt là một tiêu chuẩn quan trọng trong thiết kế khu đô thị kiến trúc xanh. Ngoài ra, khu đô thị cần tăng cường khả năng kiểm soát, lưu giữ cũng như dùng nước mưa và áp dụng công nghệ xử lý nước thải hiện đại.

Tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng trong thiết kế khu đô thị xanh

Trong một khu đô thị xanh cần phải đảm bảo tiêu chuẩn hiệu quả sử dụng năng lượng. Theo đó, khu đô thị cần phải được thiết kế sử dụng nguồn năng lượng tiết kiệm điện tối ưu. Tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên, bao gồm: ánh sáng, nước và gió. Ngoài ra, các căn hộ cần được bố trí các thiế bị kiểm soát năng lượng một cách tốt nhất.

Vật liệu xây dựng trong thiết kế, xây dựng khu đô thị xanh

Thiết kế xây dựng khu đô thị xanh cần phải đảm bảo sử dụng nguồn vật liệu có nguồn gốc tự nhiên và các vật liệu có sẵn ở địa phương. Bên cạnh đó, vật liệu cũng cần phải phù hợp với đặc điểm khí hậu, môi trường. Tránh lạm dụng quá nhiều kính để giảm thiểu khả năng tăng nhiệt độ của công trình. Bên cạnh đó, một khu đô thị xanh luôn phải đảm bảo thu gom, tái chế rác thải, vật liệu sinh hoạt và quản lý chất thải xây dựng hiệu quả….

Trên đây là một số tiêu chuẩn trong khu đô thị kiến trúc được thiết kế xanh. Có thể thấy đây là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng rất nhiều đô thị lớn ở nước ta hiện nay.