Ngày 20/10, Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank nước ta (Vietcombank) có ra quyết định bổ nhiệm quan trọng. Lần trước tiên thuê chuyên gia quốc tế vào trực tiếp cải tiến và phát triển mảng buôn bán. cụ thể chi tiết, VCB sẽ bổ nhiệm ông Thomas William Tobin ở trong phần Giám đốc điều hành quản lý. Đối với một khối Dịch vụ kinh doanh nhỏ. đấy là nhân sự lãnh đạo là người nước ngoài thứ nhất. trực tiếp tham gia điều hành và phát triển buôn bán, trong lịch […]