Tin tức về lựa chọn tối ưu dành cho tàu sân bay hoạt động đầy đủ ( Tin thế giới) Nếu muốn có một phương tiện hoạt động tốt và cần gấp thì lẽ dĩ nhiên, con người có thể hoàn toàn sử dụng thêm các máy bay Harrier thế hệ cũ, nhưng đây không […]